Hrvatski Engleski


Zadnje vijesti:
Osvježeno: 03. 12. 2014.

Početna


Poslovne zone

Poslovne zone, kao potporna poduzetnička infrastruktura, u svijetu pa tako i u Bjelovaru predstavljaju značajan instrument poticanja razvoja poduzetništva, ali i općeg gospodarskog rasta regije.

Poslovna zona je po veličini ograničen prostor unutar kojeg se odvija određena gospodarska djelatnost.

Grad Bjelovar prepoznao je poslove zone kao dobar model pomoći domaćim poduzetnicima, ali i instrument privlačenja stranih investitora.

Poslovni park Bjelovar radi na projektima izgradnje infrastrukture, upravljnaja i privlačenja investitora u poslovne zone.

Na taj ih način, činimo uspješnim područjima koja poduzetnicima omogućuju zajedničko korištenje infrastrukture i poslovno povezivanje.

Putem One Stop Service Center (OSSC) - proaktivng servisa koji koordinira i vodi regionalna razvojna agencija, pruža se dodatna pomoć investitorima koji žele pokrenuti i razvijati svoje poslovanje sa što manje birokratskih prepreka. O uslugama i partnerstvu s drugim organizacijama koje su uključeni u organizaciju “One-stop Service Center” kako bi sešto bolje koordinirali procesi svih vrsta investicija pročitajte više na stranicama http://www.rerabbz.hr/index.php/english/


Zone grada Bjelovara su:

Zone u fazi pripreme:

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA BJELOVARA
"Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015.", ažurirani dokument, usvojen na sjednici Gradskog vijeća 6.12.2010.g. Sadrži 4 cilja...
INFO CENTAR ZA INVESTITORE
Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
Info centar za investitore
NACIONALNI PROJEKTI
  • Projekt - Poboljšanje poslovne konkurentnosti
  • PROJEKT MIKROFINANCIRANJA, projekt Erste banke
  • PUT: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU
  • Project Entrepreneurial Academy - Specialist training program for entrepreneurship development in th
  • From idea to project
  • Projekt SME WEEK
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI
  • BFC - CERTIFICIRANJE GRADOVA
  • SURADNJA U INTERNACIONALIZACIJI HRVATSKIH I TALIJANSKIH PODUZEĆAPROMOTIVNI MATERIJALI
e-Poslovanje - Priručnik za poduzetnike Investicije i projekti grada Bjelovara 2009-2012 Publikacija: Investicijski vodič grada Bjelovara
Publikacija: Brošura BFC SEE POSLOVNI PARK - PROMOTIVNI VIDEO PUT-poduzetništvo u turizmu