Hrvatski Engleski


Zadnje vijesti:
Osvježeno: 03. 12. 2014.

Početna


Tematsko područje

Mladi

Naziv programa

Natječaj „Vaš prvi EURES posao”

 

Opći cilj

 

Pružiti mladim ljudima zaposlenje  ili stažiranje u drugim državama članicama te poboljšati mobilnost unutar EU

 

Specifični cilj

 

Izravno pomoći oko 5.000 mladih ljudi za popunu upražnjenih radnih mjesta u drugim državama članicama do 2014. godine

Ciljna skupina

Mala i srednja poduzeća

Udruge

Instituti

Fakulteti

Donator

Europska komisja

Rok prijave

10.12.2013.

Rok realizacije projekta

max. 12 mjeseci

Ukupan fond

5.000.000 EUR

Iznos potpore

min

70% prihvatljivih troškova projekta

max

1.000.000 EUR (95%)

Udio samofinancirana

max. 30%

Prihvatljivi udio materijalnih troškova

 

Prihvatljivi aplikanti

 

Javna, privatna organizacija ili organizacija trećeg sektora sa legalnim profitom ili neprofitnim statusom legalno uspostavljena u jednoj od 28 država članica.

Ima kao svoju glavnu misiju pružanje općih usluga zapošljavanja osobama koje traže ili mijenjaju posao, vježbenicima ili naučnicima i poslodavcima, pokrivajući razna zanimanja, poslove ili treninge uz rad u različitim sektorima ekonomije.

Mora imati financijske i operativne kapacitete (tehnologiju, menadžment), profesionalne vještine i kvalifikacije da uspješno izvrši aktivnosti za koje je tražio sufinanciranje.

Prihvatljivost partnera

Partner mora zadovoljavati iste uvjete kao i aplikant.

Partner može imati istu misiju kao i aplikant ili može pružiti komplementarnu uslugu orijentiranu na potrošača kao što je informiranje, trening, savjetovanje o karijeri, briga oko tehnološkog viška, podučavanje, podrška za integraciju ili slično.

Prihvatljive  aktivnosti

 

Aktivnosti koje pomažu rješavanju neravnoteže na tržištu rada i unaprijeđuju kvalitetu usluga zapošljavanja usmjerenih na mlade ljude i poslodavce, a obuhvaćaju:

Pronalaženje radnog mjesta (pružanje informacija, zapošljavanja, job matching i usluge posredovanja u zapošljavanju)

Pripravnički staž i/ili strukovno naukovanje (pružanje informacija, zapošljavanje, trening na radnom mjestu i usluge podučavanja)

Aktivnosti moraju dati projektu značajnu EU dimenziju osiguravajući pružanje informacija i usluga usmjerenih na potrošače u najmanje 3 različite članice EU.

Izvor

http://www.eu-projekti.info/natjecaji/natjecaj-vas-prvi-eures-posao-vp2013014

Dodatne informacije

Lokalna razvojna agencija POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o.

 

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA BJELOVARA
"Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015.", ažurirani dokument, usvojen na sjednici Gradskog vijeća 6.12.2010.g. Sadrži 4 cilja...
INFO CENTAR ZA INVESTITORE
Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
Info centar za investitore
NACIONALNI PROJEKTI
  • Projekt - Poboljšanje poslovne konkurentnosti
  • PROJEKT MIKROFINANCIRANJA, projekt Erste banke
  • PUT: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU
  • Project Entrepreneurial Academy - Specialist training program for entrepreneurship development in th
  • From idea to project
  • Projekt SME WEEK
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI
  • BFC - CERTIFICIRANJE GRADOVA
  • SURADNJA U INTERNACIONALIZACIJI HRVATSKIH I TALIJANSKIH PODUZEĆAPROMOTIVNI MATERIJALI
e-Poslovanje - Priručnik za poduzetnike Investicije i projekti grada Bjelovara 2009-2012 Publikacija: Investicijski vodič grada Bjelovara
Publikacija: Brošura BFC SEE POSLOVNI PARK - PROMOTIVNI VIDEO PUT-poduzetništvo u turizmu