Hrvatski Engleski


Zadnje vijesti:
Osvježeno: 10. 04. 2014.

Početna


Javni poziv za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi borik – Lepirac u Bjelovaru
07.04.2014. - Temeljem Odluke o prodaji i raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Bjelovaru u Poslovnoj zoni Novi borik-Lepirac i bivšoj Slobodnoj zoni Bjelovar KLASA:944-01/14-01/6;URBROJ:2103/01-02-14-2 ,od 31.03.2014. Grad Bjelovar raspisao je                                               JAVNI NATJEČAJ         za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi borik – Lepirac u Bjelovaru (licitacijom) Predmet Javnog natječaja je prodaja zemljišnih parcela, u Poslovnoj zoni Novi borik – Lepirac u Bjelovaru, k.o. Grad Bjelovar, sukladno Urbanističkom planu uređenja Novi Borik – Lepirac („Službeni glasnik Grada Bjelovara“,broj 6/04, 7/06 i 6/10) i to:k.č.br.3736/dio, zk.ul.br. 6270, katastarske oznake 9/1; oranica Lepirac parcela privremene oznake:       P4 – veličina parcele : 9.215 m2       P5 – veličina parcele : 7.813 m2       P7 – veličina parcele : 8.210 m2       P8 – veličina parcele : 8.307 m2       P9 – veličina parcele : 20.992 m2       P10 - veličina parcele : 10.150 m2 i Predmetne nekretnine prodaju se, osim u bivšoj Slobodnoj zoni Bjelovar, u neuređenom prirodnom stanju bez izgrađene infrastrukture. Smještaj i prikaz nekretnina koje su predmet prodaje, grafički su prikazane u Idejnom projektu izrađenom od strane Prostor d.o.o. Bjelovar (T.D. 143/10) koji svi zainteresirani ulagači mogu dobiti na uvid u upravi Lokalne razvojne agencije Poslovni park Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6, u Bjelovaru od ponedjeljka do petka , vremenu od 9-15 sati. Cijeli NATJEČAJ pročitajte na stranicama Grada Bjelovara.
U Daruvaru poduzetnicima predstavljen  projekt o podizanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
04.04.2014., Daruvar  - Poduzetnicima s područja gradova Daruvara, Grubišnog Polja i Garešnice prezentiran je projekt “e-Poslovanje - Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja” i koristi koje mogu imati od uvođenja raznih e-alata u svoje poslovanje kao što je povećanje produktivnosti tvrtke, a time i njene poslovne konkurentnosti.   Događanje je u ulozi moderatora, na kojem je sudjelovalo 35 poduzetnika, vodila koordinatorica projekta za Grad Daruvar Ivana Djedović, dok je u ime domaćina prisutne pozdravio gradonačelnik Dalibor Rohlik. On je iskazao zadovoljstvo uključivanjem Daruvara u ovaj projekt i naglasio da će uz podršku LORA-e raditi na podizanju razine svijesti malih i srednjih poduzeća o primjeni e-poslovanja i potaknuti ili unaprijediti  informatizaciju poslovnih procesa u svojim poduzećima. Poduzetnike su zatim pozdravili partneri u projektu, zamjenik gradonačelnika Tomislav Anđal  za Grad Garešnicu i Ivica Ahac koji su također dali podršku projektu i inicijativi podizanja razine svijesti o e-poslovanju u malim i srednjim poduzećima na svojem području te da će kroz cijelo vrijeme provedbe projekta uključivati poduzetnike i pružati podršku o informacijsko - komunikacijskim tehnologijama. Također će kroz organizirane treninge pružati direktnu pomoć ciljanim malim i srednjim poduzećima o ICT-u i e-poslovanju.  Jasminka Kišantal Zubić, voditeljica projekta za LORA-u, imenovanog  županijskog Centra za provedbu projekta od nositelja projekta Ministarstva poduzetništva i obrta, naglasila je važnost uključivanja svih 5 gradova županije-partnera u projektu u kojima će se održavati treninzi za male i srednje poduzetnike kroz koje će poduzetnici dobiti besplatnu edukaciju za izabrane teme treninga koje ih interesiraju, a koje će pomoći njihovom poslovanju kao i postizanju konkurentnosti na razini županije. Ukratko je prezentirala projekt i naglasila prednosti koje će poduzetnici imati od njega - o tome koliko je bitno da se educiraju o svim mogućnostima koje će im pomoći kako bi se promovirali na globalnom tržištu. Na kraju je istaknula da je, obzirom da će  LORA regionalno voditi ovaj projekt, od iznimne važnosti postizanje konkurentnosti svih poduzetnika na razini županije. Radni dio predstavljanja projekta, seminar pod nazivom „e-Poslovanje: Pomodarstvo ili potreba?“ poduzetnicima su kroz prezentacije i primjere iz prakse približili Luka Sekovanić koji je govorio o internetskom poslovanju u praksi i naglasio da e-Poslovanje i internetsko poslovanje ne znače samo posjedovanje internetske stranice, već se ono može primjenjivati u različitim područjima svakodnevnog poslovanja. I nakon njega informatički stručnjak, suradnik na provedbi projekta Dino Dušek koji je govorio o korištenju alata e-poslovanja u svakodnevnom  poslovanju poduzetnika  te sugerirao što je važno i na što se treba obratiti pozornost u primjeni informatičkog poslovanja. Kroz cijelo vrijeme predavanja poduzetnicima se naglašavalo kako kroz alate e-poslovanja ostvariti pozitivne rezultate poput povećanja učinkovitosti i produktivnosti, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje novih radnih mjesta. Na kraju je poduzetnicima prezentiran i natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta koje je isto objavilo 19.03.2014. za dostavu projektnih prijava “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa” namijenjen malim i srednjim poduzetnicima čiji je cilj potaknuti razvoj i uvođenje naprednih e-poslovnih modela, rast te konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća. Prezentacije održane na seminaru možete preuzeti ovdje u pdf formatu: 1. Internetsko poslovanje u praksi 2. Korištenje alata e-poslovanja 3. Natječaj:“Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”   Detaljne informacije o projektu i budućim radionicama možete dobiti u lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o., Trg E.Kvaternika 6, Bjelovar, na e-mail: info@poslovni-park.hr ili na tel. 043 221 590 .
Ukinut status Slobodne zone Bjelovar
31.03.2014. – Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 05.03.2014. godine (klasa: 022-02/14-04/40, ur.broj: 50301-05/18-14-3), resorno Ministarstvo poduzetništva i obrta donijelo je Rješenje o prestanku rada Slobodne zone Bjelovar kojim se Lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. daje suglasnost za prestanak rada slobodne zone -  ukida se koncesija za osnivanje i vođenje Slobodne zone u Bjelovaru koju je imala od 23.01.2003. godine (NN br.14/03 i 74/07 Izmjene i dopune). Rješenje o prestanku rada Slobodne zone, stupilo je na snagu 31.ožujka 2014. godine.  
Informativna radionica za dodjelu ICT bespovratnih sredstava
Poduzetnici, obzirom na veliku zainteresiranost za natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ kojeg je 19. ožujka, 2014. god. objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta, obavještavamo Vas o terminu održavanja Informativne radionice. Radionica će se održati 14. travnja 2014. godine u Bjelovaru u prostorijama HGK, a za prijavu možete kontaktirati Vjeranu Križić na tel: 043 274 068 ili na e-mail: vkrizic@hgk.hr. Na radionici će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima će se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013“ dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna. Sve informacije o natječaju možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.  
U Bjelovaru predstavljen projekt E-POSLOVANJE
21.03.2014., Bjelovar – U velikoj vijećnici Grada Bjelovara poduzetnicima s područja gradova Bjelovara i Čazme predstavljen je projekt “E-POSLOVANJE - Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja” i koristi koje mogu imati od uvođenja raznih e-alata u svoje poslovanje.   Lokalna razvojna agencija LORA d.o.o. imenovana je od nositelja projekta Ministarstva poduzetništva i obrta županijskim Centrom za provedbu projekta koji će zajedno sa svojim partnerima - gradovima BBŽ provoditi projekt. Danas je projekt predstavljen 30-ici poduzetnika s područja gradova Bjelovara i Čazme gdje se govorilo o prednostima koje će oni imati iz ovog projekta - o tome koliko je bitno da se educiraju o svim mogućnostima koje će im pomoći kako bi se promovirali na globalnom tržištu. U ime grada domaćina poduzetnike je pozdravila zamjenica gradonačelnika Jasna Višnjević koja je istaknula da se Grad Bjelovar aktivno uključio u projekt E-POSLOVANJE iz razloga što i sam provodi aktivnosti koje se odnose na kvalitetnije i transparentnije poslovanje uvođenjem e-Uprave te da je jedan od primjera i novootvoreni Info ured Grada Bjelovara koji je započeo s radom, sa ciljem približavanja poslovanja Gradske uprave građanima i poduzetnicima.   Predstavnik projekta Franjo Skoko, uz kratko predstavljanje projekta i osvrt na I. fazu provedbe istog (za prvih 10 potpornih institucija u RH proveden do 2012) nadodao je kako je projekt ovom II. fazom zaokružen na 21 potpornu instituciju koje pokrivaju cijelu RH.  Naglasio je kako su rješenja koje nudi e-poslovanje danas nužna za opstanak bilo kojeg poduzeća, kako okretanje e-poslovanju ne znači da ljudi postaju manje potrebni, već se upravo u ljude dalje treba ulagati (prema metodologiji Investors in People), te održavati edukacije i treninge koje će dalje provoditi certificirani treneri e-poslovanja.   Kakve koristi mogu imati poduzetnici od uvođenja e-poslovanja, kroz radni dio pod nazivom „e-Poslovanje – Pomodarstvo ili potreba?“ predstavili su certificirani predavači e-poslovanja gsp. Luka Sekovanić koji je kroz svoju prezentaciju objasnio što je to internetsko poslovanje u praksi, dok je gsp. Dino Dušek objasnio koje su to koristi alata e-poslovanja u svakodnevnom poslovanju poduzetnika i kako ih mala i srednja poduzeća mogu iskoristiti na najbolji način.   Na kraju je direktorica LORA-e Adela Zobundžija koja je vodila cijeli događaj naglasila važnost uključivanja svih gradova županije, u kojima će se, od strane LORA-e, održavati besplatne edukacije za male i srednje poduzetnike o samoj upotrebi rješenja iz e-poslovanja. Predstavila je poduzetnicima natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ koje je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji im omogućuje javljanje na isti i sufinanciranje IT opreme za svoje poslovanje, a što se na kraju i uklapa u naš projekt čiji je cilj poboljšati konkurentnost malih i srednjih poduzeća podizanjem razine svijesti o upotrebi elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja kroz edukaciju poduzetnika. Poduzetnicima su predstavljene i edukacije odnosno radionice sa konkretnim temama koje će se dalje provoditi u organizaciji LORA-e i partnera. Tijekom predavanja poduzetnici su popunili anketu koja je pokazatelj interesa za određene e-alate koji ih najviše interesiraju i kroz koje mogu poboljšati svoje poslovanje. Cijeli događaj popratitli su lokalni i regionalni mediji na čemu im zahvaljujemo. Prezentacije održane na seminaru možete preuzeti ovdje u pdf formatu: 1. Internetsko poslovanje u praksi 2. Korištenje alata e-poslovanja 3. Natječaj:“Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa” Detaljne informacije o projektu i budućim radionicama možete dobiti u lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o., Trg E.Kvaternika 6, Bjelovar, na e-mail: info@poslovni-park.hr ili na tel. 043 221 590 .    
Maturanti Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar posjetili LORA-u
19.03.2014. - Poslovni park Bjelovar LORA-u d.o.o. – Poduzetnički inkubator posjetili su učenici 4.d razreda Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar - smjer upravni referent u sklopu predmeta Poduzetništvo s menadžmentoma, a cilj posjete je bio poticanje učenika na poduzetničke ideje kako bi završetkom srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja i sami postali poduzetnici, budući stanari poduzetničkog inkubatora.   Skup je vodila direktorica Poslovnog parka Adela Zobundžija koja je nazočne upoznala s dosadašnjim radom i aktivnostima koje provodi Lokalna razvojna agencija (LORA d.o.o.). Učenike je informirala o pratećim europskim trendovima poticanja poduzetničkih aktivnosti kao i tome da je još prije desetak godina otvoren je Poduzetnički inkubator u Bjelovaru. Zamišljen je kao poseban oblik potpore koji omogućava poduzetnicima početnicima ostvarivanje svojih ideja u prvim godinama poslovanja, kroz osiguranje kompjutorske opreme, korištenje stručne pomoći te osiguranje potrebnog prostora. Istaknula je da im je jedan od glavnih ciljeva  vidjeti naše poduzetnike kao vlasnike uspješnih poduzeća, a sve to sa ciljem doprinosa razvoju poduzetništva i ubrzanju gospodarskog razvoja.Naglasila je da je zadatak poduzetničkog inkubatora pružiti osnovna znanja potrebna za razumijevanje poduzetničkih procesa u suvremenom gospodarstvu sa ciljem poticanja i razvoja poduzetničkih osobina i vještina potrebnih za poslovanje u turbulentnom poslovnom okruženju. Svaka kuna koja je uložena u razvoj poduzetničkog inkubatora je dobra investicija u budućnost poduzetništva i obrta. Stanari inkubatora su još uvijek poduzetnici početnici, a učenicima se obratio i ovlašteni projektant poduzeća M PLAN d.o.o. Hrvoje Malčić, dipl.ing. građ. Osnovna djelatnost poduzeća je projektiranje i izrada projektne dokumentacije. Gospodin Malčić je učenicima objasnio kako i zašto se je upustio u poduzetnički pothvat, što je do sada naučio, te zašto se opredijelio baš za prostore inkubatora.   Da će poduzetnici tijekom svog boravka u inkubatoru steći neophodna praktična znanja o poduzetništvu i samozapošljavanju,  potvrdila je i up.prav. Jasminka Kišantal-Zubić, stručna suradnica za edukacije i promotivne aktivnosti, koja je pojasnila kako je otvaranje poduzetničkog inkubatora dobar primjer spajanja dvaju sektora, obrazovanja i poduzetništva. Poručila je kako se resorno ministarstvo vodi načelom da je ulaganje u znanje razvoj, a ne trošak i rashod dok je potpora za stjecanje poduzetničkih kompetencija mladih dugoročno ulaganje u gospodarstvo, rast i konkurentnost.Učenicima se obratila i voditeljica Studentskog servisa u Bjelovaru, gospođa Irena Dlaka koja im je objasnila sve uvjete koje trebaju ispunjavati da bi postali korisnici servisa. Učenici su postavljali pitanja, a gospođa Irena Dlaka im je pojasnila da se u spomenuti servis mogu uključiti svi učenici kad završe srednju školu. Informirala ih je sve o povremenom i privremenom radu, o njihovim pravima te obvezama poslodavaca. Obzirom da je cilj posjete bio poticanje učenika na poduzetničke ideje, uz razvoj određenih kompetencija i poduzetničke kulture mladih, inkubator će poticati mlade na realizaciju vlastitih poduzetničkih projekata, što će omogućiti njihov lakši ulazak u svijet poduzetništva i samozapošljavanje. Ovaj posjet - terensku nastavu organizirala je predmetna nastavnica Aleksandra Hohnjec u dogovoru sa ravnateljem i razrednicom. Nakon provedenog vremena u LORA-i i poduzetničkom inkubatoru, izdvojili smo izjave nekih učenika: „Svidjelo mi se izlaganje zaposlenika, bili su spremni odgovoriti na sva naša pitanja te su nam dali sve korisne informacije koje će nam koristiti u budućnosti“ (Martina Sinković) „Smatram da je odlazak u Poduzetnički inkubator Bjelovar bio koristan jer prije samog odlaska nisam znala puno o njemu. Sviđa mi se što Grad Bjelovar ima takvu instituciju jer mladim poduzetnicima omogućava siguran uspjeh u budućnosti. Mnogo toga sam naučila i zahvalna sam zaposlenicima na ugodnom izlaganju.“ (Ivona Bošković) „Izlaganje svoga rada, zaposlenici Poslovnog parka odradili su poslovno, no s naglašenom notom da mi razmišljamo. Bili su otvoreni za odgovore na sva naša pitanja, te osim samih djelatnika  i razgovora s njima, omogućili su nam i razgovor s poduzetnikom koji je dio sustava Poduzetničkog inkubatora. Također smo dobili i dragocjene informacije o Student servisu.“ (Anamarija Pikivača) „ Mislim da je odlazak u Poduzetnički inkubator Bjelovar bio sjajna ideja za nas učenike koje jednoga dana nakon završetka fakulteta planiramo možda pokrenuti neki vlastiti posao. Također, iznimno korisno je bilo što smo slušali o Studentskom servisu jer će nam, za vrijeme studiranja, ali i preko sezone, te informacije što smo dobili biti jako korisne ako se želimo zaposliti.“ (Helena Špoljarić) „Posjet Poduzetničkom inkubatoru Bjelovar bio je koristan. Iako sam i ranije puno toga znala o samom radu inkubatora, sada sam saznala i nešto novo. Doznala sam više o cijelom postupku pomoći inkubatora. Svidjelo mi se što su nam detaljno sve objasnili i uljudno odgovorili na sva naša pitanja. Također su nam se obratili i sami korisnici Poduzetničkog inkubatora te iznijeli svoje iskustvo i objasnili prednosti Poduzetničkog inkubatora za mladog poduzetnika. Obratila nam se i voditeljica Studentskog servisa  te nam je objasnila vrlo korisne informacije za budući studentski život.“ (Mirna Skokan)    
Uspješno provedena edukacija SOLID WORKS-Napredni 2014
17.03.2014., Bjelovar - U organizaciji Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o.u periodu od 24.02.-17.03.2013. godine uspješno je provedeno usavršavanje u programskom alatu SolidWorks-napredni.Usvaršavanje u trajanju od 40 satI provela je Visoka tehnička škola u Bjelovaru pod stručnim vodstvom profesora Tomislava Pavlic, mag.ing.mech i Božidara Hršak, mag.ing.mech dok je ista sufinancirana od Ministarstva poduzetništva i obrta kroz program potpora „Poduzetničke potporne institucije za 2013. godinu”. Usavršavanje je prošlo 9 polaznika tehničke struke iz redova poduzetnika - tehničara i inženjera metaloprerađivačkog sektora (Hittner d.o.o., Metalind d.o.o., Vedriš d.o.o., Intralighting d.o.o., Ervojić d.o.o., Cormo d.o.o. i Tokarsko-strojobravarska radiona Antun Vujnović). Edukacija je pokrenuta na inicijativu poduzetnika (koja je svojevrsni nastavak edukacije Solid Works-osnove održane 2013. godine), a namijenjena je inženjerima tehničke struke, kao i dizajnerima. Program daje mogućnost poznavateljima programa, kao i početnicima, koji se prvi put susreću sa ovim programom, da se lako nastave usavršavati u pojedinačnoj, profesionalnoj primjeni programa. Nakon savladanog programa, polaznici su osposobljeni za rad na onim programima koji se bave upravljanjem i programiranjem svih NC ili CNC strojeva. Edukaciju je pohađalo i 11 studenata stručnog studija Mehatronike Visoke tehničke škole u Bjelovaru koji su iskazali interes, a cilj je bio ukazati im na poveznicu gospodarstva i obrazovanja koja će im pomoći i olakšati pripremu i polaganje ispita te za kasnije eventualno pokretanje vlastitog posla temeljenog na znanju i inovacijama. Polaznici su tijekom edukacije obradili sljedeće nastavne cjeline: • Radna okolina programskog paketa SolidWorks. Napredno modeliranje dijelova i skica. • Izrada dijelova prema vlastitim skicama • Napredno modeliranje sklopova. Rad sa konfiguracijama • Izrada zavarenih konstrukcija; Izrada vlastitih komponenti za zavarene konstrukcije; Izrada vlastitih baza profila. • Modeliranje dijelova iz lima. • Statička analiza modeliranih dijelova iz lima • Simulation Xpress -rad sa blokovima i analize dijelova, sklopova • Kalupi • Izrada površina iz parta (SOLID) • Prebacivanje tankih dijelova u limene dijelove i površine • Gibanje sklopova • Uključivanje senzora u gibanje sklopova • Samostalna izrada jednog vlastitog 3D modela na 3D skeneru i 3D printeru Polaznici su iskazali izniman interes za nastavkom ove vrste edukacije kao i dodatnog usavršavanja kroz ostale napredne modele Solid Works-a. Nakon provedene edukacije svi polaznici su dobiti uvjerenje o pohađanju iste.
LORA osigurala 65.395,04 € „Klubu liječenih alkoholičara Bjelovar“ za projekt iz IPA programa
10.03.2014. Zagreb, potpis Ugovora - Pripremom i prijavom projekta, LORA je Klubu liječenih alkoholičara Bjelovar iz IV. Komponente IPA-a Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala u okviru natječaja “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije” osigurala 65.395,04 €  za jačanje kapaciteta za osnaživanje voluntarizma radi unapređenja gospodarske i društvene kohezije u BBŽ. Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. uspješno je pripremila prijavu natječajne dokumentacije za projekt “Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ” (eng. Pay attention, take responsibility: VOLUNTEER!) koji je Klub liječenih alkoholičara Bjelovar uspješno aplicirao na natječaj Operational Programme Human Resource Development, Second Version, Instrument for Pre-Accession Assistance, 2007HR05IPO001, Reference: EuropeAid/134537/M/ACT/HR. Na natječaj je prijavljeno 75 projekata, a 9 najuspješnijih projekata organizacija civilnog društva ostvarilo je pravo na bespovratna sredstva u iznosu od gotovo milijun eura (914.355,33 eura). Ispred Kluba liječenih alkoholičara Bjelovar, predsjednik Dražen Žagi potpisao je Ugovor o sufinanciranju projekta u iznosu od 65.395,04€ uz sufinanciranje EU u iznosu od 50.557,75 €, a koji će se provoditi u razdoblju 11.03.2014. – 10.03.2015.godine. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva prihvatila je projekt Kluba liječenih alkoholičara Bjelovar za koji je LORA d.o.o. pripremila kompletnu projektnu dokumentaciju. Projekt je izuzetno važan jer će se kroz njega provoditi volonterski programi te promicati vrijednosti volonterstva i njegove važnosti za društveni i gospodarski razvoj u RH pa tako i u BBŽ. Provedbom projektnih aktivnosti očekuje se povećanje broja građana koji će sudjelovati u volonterskim aktivnostima, kao i broj organizacija civilnoga društva i javnih ustanova koje provode kvalitetne volonterske programe koji pomažu volonterima da steknu vrijedne kompetencije i osnaže potencijal za aktivno uključivanje u tržište rada. O projektu: Naziv projekta: “Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ” Nositelj projekta: Klub liječenih alkoholičara Bjelovar Partneri u projektu: 1. Socijalna zadruga „Pružimo ruke“ 2. Udruga za zaštitu žena i žrtava obiteljskog nasilja IRIS, Bjelovar 3. Visoka tehnička škola u Bjelovaru 4. Grad Bjelovar 5. Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara 6. Zajednica klubova liječenih alkoholičara BBŽ 7. Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Bjelovar Pridruženi članovi su: tvrtke VRT d.o.o. i Komunalac d.o.o. iz Bjelovara Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta za osnaživanje voluntarizma građana radi unapređenja gospodarske i društvene kohezije u BBŽ. Specifični ciljevi su: 1.  Jačanje partnerstva usmjerenog poticanju voluntarizma između organizacija civilnog društva i javih ustanova na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini 2. Povećanje broja volontera educiranih za rad s bivšim ovisnicima o alkoholu i žrtvama obiteljskog nasilja u BBŽ Ciljnu skupinu čine: 1. bivši ovisnici o alkoholu (i članovi njihovih obitelji) 2. žrtve obiteljskog nasilja (i članovi njihovih obitelji) 3. studenti stručnog studija sestrinstva i 4. lokalna zajednica (radna i socijalna reintegracija ciljne skupine smanjit će izdvajanja za socijalne aktivnosti, povećati prihode, omogućiti preusmjeravanje proračuna u razvojne projekte). Provedba projekta: 11.03.2014. – 10.03.2015.godine. (12 mjeseci) Nositelj projekta i partneri odmah po potpisivanju ugovora započeli su s pripremama kako bi se što kvalitetnije i odradile zahtjevne planirane aktivnosti projekta.
Grad Daruvar i LORA potpisali Sporazum o partnerstvu na provedbi projekta e-Poslovanje
10.03.2014. - Grad Daruvar i LORA potpisali Sporazum o provedbi projekta „e-poslovanje: Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja-II faza“ Grad Daruvar partner je lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. u Projektu „e-Poslovanje: Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja“ čiji je cilj pojačati konkurentnost hrvatskih malih poduzetnika podizanjem razine njihova znanja i angažmana u području e-poslovanja i e-trgovine. Gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik iskazao je zadovoljstvo što se Grad Daruvar uključio kao partner u provedbu projekta Poslovnog parka Bjelovar-LORA koji je imenovan županijskim centrom za provedbu projekta e-Poslovanje. Naglasio je da će Daruvar, uz podršku LORA-e, raditi na podizanju razine svijesti malih i srednjih poduzeća u svom gradu kroz organizaciju lokalnih seminara, a kroz treninge pružati direktnu pomoć ciljanim malim i srednjim poduzećima o ICT-u i e-poslovanju. Adela Zobundžija, direktorica LORA-e, koji će regionalno voditi projekt, naglasila je važnost uključivanja svih 5 gradova županije-partnera u projektu u kojima će se održavati treninzi za male i srednje poduzetnike kroz koje će poduzetnici dobiti besplatnu edukaciju za izabrane teme treninga koje ih interesiraju, a koje će pomoći njihovom poslovanju kao i postizanju konkurentnosti na razini županije. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u sklopu programa IPA IIIC Regionalna konkurentnost i Vlade RH. Glavni partner projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta RH, a provodi ga ECORYS iz Poljske ispred kojeg je projekt predstavila gđa Monika Begović, menadžerica projekta koja je naglasila glavne aktivnosti projekta te podržala inicijativu o provedbi istih na nivou cijele županije. Istaknula je da nositelji projekta imaju za cilj približiti modele lakšeg i jeftinijeg pristupa globalnom tržištu primjenom elektroničkog poslovanja. Zamjenica gradonačelnika Ivana Djedović voditeljica Projekta za Grad Daruvar, koja je kroz Projekt prošla edukaciju za trenera elektroničkog poslovanja, rekla je da ovo nastavak partnerske suradnje te govorila o važnosti uključivanja grada kao partnera u njegovu provedbu te očekivanom uključivanju daruvarskih poduzetnika u seminare i radionice koje će se provoditi u sklopu projekta. Na kraju je Dino Dušek, stručni suradnik na projektu, govorio o važnosti provedbe edukacija o e-poslovanju i predstavio neke koje će poduzetnici moći izabrati u sklopu projekta kako bi se povećala njihova razina stručnosti u upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija, e-poslovanja i e-trgovanja.  Osim Grada Daruvara, ostali partneri u projektu su gradovi: Bjelovar, Čazma, Garešnica i Grubišno Polje, zatim Visoka tehnička škola u Bjelovaru, OK BBŽ - Udruženje obrtnika Bjelovar i predstavnici poduzetnika.
U LORA-i uspješno održan trening MARKETING S POSLOVNOM  KOMUNIKACIJOM
07.03.2014. - U organizaciji lokalne razvojne agencije Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o., u periodu od 04.-06.03.2014. godine uspješno je održan trodnevni trening “MARKETING S POSLOVNOM KOMUNIKACIJOM“ . Trening je prošlo 12 zainteresiranih polaznika - predstavnika i djelatnika malih i srednjih poduzetnika (srednji i viši management, voditelji odjela, voditelji timova). Trening je bio interaktivan i sudjelujući. Na kraju treninga proveden je evaluacijski upitnik kroz koji su polaznici iskazali zadovoljstvo provedenim treningom. Ocijenili su ga vrlo korisnim, interesantnim i interaktivnim. Iz evaluacija je vidljivo da su polaznici zadovoljni stečenim znanjima i vještinama koje smatraju nužnim za uspješno poslovanje. Najviše im se svidjela tehnika aktivnog slušanja, pregovaračke tehnike i prezentacijske vještine te rješavanje prigovora i sukoba. Tijekom treninga polaznici su unaprijedili svoja znanja, vještine i stavove koji su im potrebni za planiranje i provedbu učinkovite poslovne komunikacije. Polaznici su izrazili želju za još edukacija iz programa Ministarstva poduzetništva i obrta, a koje će im omogućiti stjecanje dodatnih znanja i vještina korisnih za njihovo poslovanje. Trening je sufinanciran sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta iz Programa Poduzetničkog impulsa 2013 – Mjera C3. Razvojne agencije i poduzetnički centri.
Prezentirana nova web stranica projekta e-Poslovanje
19.02.2014., Zagreb - U sklopu II. faze projekta e-Poslovanje – Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem e-poslovanja, Ministarstvo poduzetništva i obrta predstavilo je novu internet stranicu www.eposlovanje.eu i www.eposlovanje.com.hr. Riječ je o e-aplikaciji, koja će znatno unaprijediti znanje i mogućnosti korištenja elektroničkog poslovanja u Hrvatskoj. Predstavljajući novu internet stranicu, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras izjavio je kako je zadovoljan što Ministarstvo može malim i srednjim poduzetnicima ponuditi pomoć u njihovom poslovanju, nudeći im rješenja novih tehnologija koja im otvaraju šire tržište, a sve u cilju unaprjeđenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Kao središnje mjesto za informiranje o elektroničkom poslovanju u Republici Hrvatskoj, nova internet stranica donosi konkretne savjete, iskustva i podršku vezanu uz elektroničko poslovanje, s ciljem da postane primarni oslonac poduzetničkim potpornim institucijama i tvrtkama zainteresiranim za e-poslovanje. Na samoj internet stranici bit će moguće preuzeti razna izdanja i publikacije kao dodane vrijednosti koje je projektni tim inicirao. Jedna od njih je „Priručnik za e-poslovanje - Centri izvrsnosti za poslovnu podršku“, koji donosi konkretne savjete svim zainteresiranim za uvođenje e-poslovanja u svakodnevni rad vlastitih tvrtki. Internet stranica i novi priručnik izrađeni su u sklopu projekta e-Poslovanje („Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja“) čiji je glavni cilj unaprijediti konkurentnost hrvatskog gospodarstva primjenom alata elektroničkog poslovanja. Glavni partner projekta je Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost i Vlade RH u iznosu od 970.460 EUR, i traje 22 mjeseca, od siječnja 2013. do studenog 2014. godine. Projekt provodi tvrtka ECORYS Polska u konzorciju s ECORYS Nederland, Coris Educom i Eurecnom. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije, projekt provodi Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. s partnerima u projektu (gradovi BBŽ, Udruženjne obrtnika BBŽ, Udruga informatičara BBŽ i predstavnici poduzetnika). LORA će do kraja ožujka 2014.g. dobiti IT opremu u vrijednosti 50.000 €, za usluge provedbe edukacija i realizaciju aktivnosti iz projekta, koje će se provoditi do 2016. godine.  
Objavljeni natječaji za bespovratna sredstva iz programa „Poduzetnički impuls 2014“
16.02.2014. - Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javne pozive u sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls za 2014. godinu usvojenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske 6. veljače 2014. Objavljeni natječaji su: Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva • Mjera A1 - Mikro poduzetništvo i obrt • Mjera A2 - Zadružno poduzetništvo • Mjera A3 - Poduzetništvo klastera • Mjera B1 - Malo i srednje poduzetništvo i obrt • Mjera B2 - Inovacije u poduzetništvu Prioritet 2: Unapređenje poduzetničkog okruženja • Mjera C2 -Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori • Mjera C3A -Razvojne agencije, poduzetnički centri i centri kompetencije • Mjera C3B - Internacionalizacija poslovanja Prioritet 3: Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt • Mjera D1 - Obrazovanje za poduzetništvo • Mjera D2 - Obrazovanje za obrt Pozivi su objavljeni u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr (gdje možete pogledati svu dokumentaciju) i HAMAG INVEST-a (www.hamaginvest.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014. (osim na Mjerama D2.2 te D2.3 na kojima se prijave zaprimaju od 01.08.2014.). Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2014. (osim za Mjeru B2 na kojoj će se prijave zaprimati do 30.05.2014.) Ministarstvo poduzetništva i obrta provodi Mjere A2 i A3 unutar Prioriteta 1 te mjere unutar Prioriteta 2 i 3. HAMAG INVEST provodi Mjere A1, B1 i B2 unutar Prioriteta 1. Detaljne informacije i pomoć pri pripremi dokumentacije i prijavi na natječaj možete dobiti u lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o., Trg E.Kvaternika 6, Bjelovar ili na tel. 043 221 590
IZVJEŠĆE za BBŽ o bespovratnim sredstvima MINPO-a u 2013.g
10.02.2014. - Poduzetnici i institucije Grada Bjelovara realizirali 75% bespovratnih sredstava iz Poduzetničkog impulsa za 2013.g. odobrenih za BBŽ Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je program poticanja poduzetništva i obrta kroz „Poduzetnički impuls“ u 2014. godini čiji je cilj stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja te poticanje inovacija i internacionalizacije poslovanja. Obzirom da je pred institucijama i agencijama koje konzultiraju pravne subjekte o povlačenju sredstava iz Mjera MINPO-a sve zahtjevniji posao, a na poduzetnicima da iskoriste i realiziraju što više sredstava u 2014.g. u TABELI dajemo prikaz i presjek odobrenih sredstava koja su ostvarena na području BBŽ u 2013. godini. Na objavljene javne pozive Programa za 2013. godinu zaprimljeno je ukupno 4.357 prijava na području RH. Broj odobrenih potpora bio je 1.815 što čini udio od 42% u ukupno zaprimljenim prijavama. Bjelovarsko-bilogorskoj županiji dodijeljeno je sveukupno 53 potpore, što iznosi 3% ukupnih dodijeljenih potpora iz sredstava Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu. Iz niže priložene tabele vidljiva je pozicija BBŽ u odnosu na druge po uspješnosti korištenja sredstava (potpora) Poduzetničkog impulsa iz 2013. godine. Kompletno IZVJEŠĆE za BBŽ o bespovratnim sredstvima MINPO-a u 2013.g s tabelarnim prikazom pogledajte OVDJE.
Predstavljanje ‘Poduzetničkog impulsa 2014.’ MINPO-a 18.02.2014. u Bjelovaru
07.02.2014. - Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je predstavljanje programa bespovratnih poticaja iz „Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu“. Ministarstvo poduzetništva i obrta predstaviti će “Programa poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014.” u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u utorak, 18.02.2014. godine u 11.00 sati u Velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije, Ante Starčevića 8 u Bjelovaru. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da dođu na predstavljanje. Ukupni proračun Poduzetničkog impulsa za 2014. god. iznosi 1,26 milijardi kuna. PI 2014 sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva državnog proračuna te strukturnih fondova Europske unije, a koji su Hrvatskoj postali dostupni njenim članstvom u EU. Poduzetnički impuls za ovu godinu ima četiri programska prioriteta: 1. Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva - planiran ukupni iznos od 413,8 milijuna kuna; 2. Unapređenje poduzetničkog okruženja – planirani iznosom od 74,6 milijuna kuna; 3. Promocija i učenje za poduzetništvo i obrt - planirani iznos od 248,1 milijun kuna; 4. Lakši pristup financiranju - planirani iznos od 529,1 milijun kuna. Sve Mjere Poduzetničkog impulsa za 2014. godine možete pogledati u tablici koja se nalazi u privitku. TABELA – MJERE PPI 2014 U ovoj se godini, kako se ističe u prijedlogu programa, nastavlja s naglašavanjem učinkovitosti javnih sredstva tako što se dodjeljuje manji broj potpora veće prosječne vrijednosti, s uklanjanjem administrativnih prepreka, povećava se transparentnost i vidljivost javnih poziva, a posebna važnost daje se unapređenju sustava praćenja i procjene učinka dodijeljenih potpora.  
Poziv na edukacije LORA-e u prvoj polovici 2014. godine
03.02.2014. - U okviru provedbe projekata koji se provode u organizaciji lokalne razvojne agencije Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o., u prvoj polovici 2014. godine LORA će provesti i organizirati sljedeće edukacije:  
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo Poziv za iskaz interesa - 2014
24.01.2014. - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE Mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske. Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektu koje se provode u 2014. godini. Rok za dostavu situacija za provedene aktivnosti na projektu u 2014. godini, za udio sufinanciranja Ministarstva, je 1.12.2014., a rok za dovršetak svih aktivnosti korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31.3.2015. Bjelovarsko – bilogorskoj županiji su odobrena sredstva u iznosu od 3.162.000,00kn. Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva za jednog podnositelja može iznositi maksimalno 2.000.000,00 kn s PDV-om, a minimalna vrijednost projekta mora biti 50.000,00kn. Podnositelj može prijaviti najviše 3 projekta. Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2014.godine Sve informacije vezane za Poziv možete naći na stranicama Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije OVDJE.
Web stranica LORA-e sa 38 804 posjeta u 2013.godini
U 2013. godini web stranicu Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o.  posjetilo je ukupno 20 088 pojedinih korisnika, dok je ukupan broj posjeta bio 38 804. Najviše posjeta je zabilježeno u prosincu (4075 posjeta), dok je drugi po redu bio kolovoz 2013. sa 3979 posjeta. Najčešće stranice koje se posjećuju su stranice poslovnih zona, edukacija i vijesti. Zanimljivo je da je prosječno najposjećeniji dan u tjednu srijeda, a gledajući vremenski najviše se posjeta zabilježi između 09.00 i 13.00 sati. Najčešće tražene riječi uz Poslovni park i Poslovni park Bjelovar i LORA su:  izrada poslovnog plana, strategija, poslovne zone, potpore poduzetništvu i sl.

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA BJELOVARA
"Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015.", ažurirani dokument, usvojen na sjednici Gradskog vijeća 6.12.2010.g. Sadrži 4 cilja...
INFO CENTAR ZA INVESTITORE
Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
Info centar za investitore
NACIONALNI PROJEKTI
  • Projekt - Poboljšanje poslovne konkurentnosti
  • PROJEKT MIKROFINANCIRANJA, projekt Erste banke
  • PUT: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU
  • Project Entrepreneurial Academy - Specialist training program for entrepreneurship development in th
  • From idea to project
  • Projekt SME WEEK
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI
  • BFC - CERTIFICIRANJE GRADOVA
  • SURADNJA U INTERNACIONALIZACIJI HRVATSKIH I TALIJANSKIH PODUZEĆAPROMOTIVNI MATERIJALI
Investicije i projekti grada Bjelovara 2009-2012 Publikacija: Investicijski vodič grada Bjelovara
POSLOVNI PARK - PROMOTIVNI VIDEO PUT-poduzetništvo u turizmu