Hrvatski Engleski


Zadnje vijesti:
Osvježeno: 03. 12. 2014.

Početna


GRAD BJELOVAR www.bjelovar.hr
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA www.bbz.hr
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU www.vtsbj.hr
BURZA-Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje www.burza-bjelovar.hr

AGENCIJE

RRA - Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije - http://www.rerabbz.hr/
RRA - One Stop Service Centre - http://www.rerabbz.hr/index.php/english/
HAMAG- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - http://www.hamag.hr/
SAFU-Središnja agencija za finaciranje i ugovaranje - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
ARR-Agencija za regionalni razvoj RH - http://www.arr.hr/
HERA-Hrvatska energetska regulatorna agencija - http://www.hera.hr/hrvatski/html/index.html
HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - http://www.hanfa.hr/
HROTE - Hrvatski operator tržišta energija - http://www.hrote.hr/
AZTN - Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja - http://www.aztn.hr/

STRUKOVNE ORGANIZACIJE

HGK-Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr
HOK-Hrvatska obrtnička komora www.hok.hr
HSZ-Hrvatski savez zadruga - http://www.zadruge.hr/
HUP-Hrvatska udruga poslodavaca - http://www.hup.hr/homehr.aspx
HIZ-Hrvatski izvoznici - http://www.hrvatski-izvoznici.hr/

DRŽAVNI UREDI

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU - http://www.strategija.hr/
Središnji državni ured za upravu - http://www.uprava.hr/
Središnji državni ured za e-Hrvatsku - http://www.e-hrvatska.hr/
Državni ured za reviziju - http://www.revizija.hr/

MINISTARSTVA

Ministarstvo poduzetništva i obrta - http://www.minpo.hr/
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja - http://www.mps.hr/
Ministarstvo turizma - http://www.mint.hr/
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva - http://www.mrrsvg.hr/
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija - http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1123
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - http://public.mzos.hr/Default.aspx
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva - http://www.mzopu.hr/
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti www.mobms.hr

ZAVODI

HZZ-Hrvatski zavod za zapošljavanje www.hzz.hr
DZS-Državni zavod za statistiku - http://www.dzs.hr/

FONDOVI RH

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

BANKARSKE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

HNB-Hrvatska narodna banka - http://www.hnb.hr/
HBOR-Hrvatska banka za obnovu i razvoj - http://www.hbor.hr/Default.aspx
FINA-Financijska agencija - http://www.fina.hr/Default.aspx
RIF-Računovodstvo i financije - http://www.rif.hr/naslovnica

INSTITUTI

IMO-Institut za međunarodne odnose - http://www.imo.hr/hr
EIHP-Energetski institut Hrvoje Požar - http://www.eihp.hr/
IRB-Institut Ruđer Bošković - http://www.irb.hr/
EIZ-Ekonomski institut, Zagreb - http://www.eizg.hr/
IJF-Institut za javne financije - http://www.ijf.hr/

KORISNI EU LINKOVI

-na hrvatskom jeziku

Delegacija EU komisije u Hrvatskoj - http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr
Entereurope - http://www.entereurope.hr/
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU - http://www.strategija.hr/
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija - http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1123
Pregovori o pristupanju RH Europskoj uniji - http://www.eu-pregovori.hr/
Europa za mlade - http://free-os.htnet.hr/eu-i-os-mladost/europa_za_mlade.htm
SAFU-Središnja agencija za finaciranje i ugovaranje - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

- na engleskom jeziku

Europa - http://europa.eu/index_en.htm
Assembly of European regions (Skupštine europskih regija) - http://www.aer.eu/
Committee of the regions (Odbor regija) - http://www.cor.europa.eu/
European Agenda - http://www.european-agenda.com/
EU Business - http://www.eubusiness.com/
Europeana - http://www.europeana.eu/portal/
Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/


OSTALI KORISNI LINKOVI

Poslovni forum www.poslovniforum.hr
Moj Posao.net www.moj-posao.net
Portal za stipendije www.stipendije.info

 

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA BJELOVARA
"Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015.", ažurirani dokument, usvojen na sjednici Gradskog vijeća 6.12.2010.g. Sadrži 4 cilja...
INFO CENTAR ZA INVESTITORE
Pružanje informacija i usluga investitorima o mogućnostima ulaganja na području grada Bjelovara
Info centar za investitore
NACIONALNI PROJEKTI
  • Projekt - Poboljšanje poslovne konkurentnosti
  • PROJEKT MIKROFINANCIRANJA, projekt Erste banke
  • PUT: PODUZETNIŠTVO U TURIZMU
  • Project Entrepreneurial Academy - Specialist training program for entrepreneurship development in th
  • From idea to project
  • Projekt SME WEEK
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI
  • BFC - CERTIFICIRANJE GRADOVA
  • SURADNJA U INTERNACIONALIZACIJI HRVATSKIH I TALIJANSKIH PODUZEĆAPROMOTIVNI MATERIJALI
e-Poslovanje - Priručnik za poduzetnike Investicije i projekti grada Bjelovara 2009-2012 Publikacija: Investicijski vodič grada Bjelovara
Publikacija: Brošura BFC SEE POSLOVNI PARK - PROMOTIVNI VIDEO PUT-poduzetništvo u turizmu