Poslovni Park Blog

FIDES – bilateralni / prekogranični projekt razvoja performansi potpornog okruženja između Slovenije i Hrvatske u skopu Operational Programme SI-HR 2007-2013, a radi prepoznavanja i razvoja inovativnog potencijala cijele regije.

Online Casino

Projektni partneri:
1. Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA),
2. Pomurski tehnološki park,
3.Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
4. Poslovno-inovacijski centar Hrvatske BICRO ,
5. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu,
6. Tehnološki park Varaždin d.o.o.
7. Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci

Trajanje projekta: 27 mjeseci (01.01.2011.- 31.03.2013.)
Izvor sufinanciranja: IPA- CBC (Cross border cooperation) – Razvoj poduzetništva
Ukupna vrijednost projekta: 876.313,88 €
Tehnološki park Varaždin: 90.000 €

Poslovni park Bjelovar – podizvoditelj u projektu (28.01 – 29.02.2012.g.):
Izrada benchmarking analize – istraživanje i analiza stanja u poslovanju tehnoloških parkova i poduzetničkih inkubatora na području RH u kojoj je obuhvaćeno anketiranje 10 tehnoloških parkova, 15 inkubatora i 70 stanara u parkovima/inkubatorima.

gambling seo

Ugovaratelj usluga: Tehnološki park Varaždin d.o.o., Varaždinska županija

Cjelovite informacije o projektu možete naći na http://www.ipotential.eu/


Važnost informatičkog obrazovanja uvelike su pridonijeli razvoj interneta i informatičke industrije te njena implementacija u sve dijelova društvenog i gospodarskog razvoja. Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. u sklopu projekta “Znanjem do konkurentnosti” želi podići razinu osobnog i profesionalnog informatičkog znanja poduzetnika i njihovih zaposlenika.

Poduzetnici početnici su trgovačka društva, obrti i zadruge koji su na samom početku poslovanja ili su tek u fazi razmišljanja pokretanja vlastitog poslovanja. Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. želi poduzetnicima početnicima u sklopu projekta “Znanjem do konkurentnosti” pomoći u prvim najosjetljivijim godinama poslovanja organizirajući seminar…

Edukacija se provodi u organizaciji Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o. i Ekonomskog fakulteta Zagreb na Visokom učilištu Bjelovar, a izvođači su renomirani profesori s Ekonomskog fakulteta Zagreb.


Poslovna zona Istok smještena je u istočnom dijelu grada Bjelovara uz prometnicu Bjelovar – Đurđevac. Površina zone Istok je oko 6 ha. Podijeljena je na 15 parcela i to na 10 manjih od po 2 000 m2 i 5 većih parcela površine 4 000 m2. Zona je u funkciji poduzetnika, a namijenjena je poslovanju tiših proizvodnih pogona, servisnih radionica, uslužne djelatnosti i skladišta. Kako se poslovna zona naslanja na stambenu zonu Istok, velika se pažnja posvećuje zaštiti građana i okoliša, tako da su u skladu s tim i dozvoljene poslovne aktivnosti u zoni.

iGaming Jobs Malta

Zona je opremljena kompletnom komunalnom infrastrukturom, instalacijama zemnog plina, vodoopskrbnom mrežom, električnom niskonaponskom mrežom i telekomunikacijskim instalacijama. Uređene su prometnice kroz zonu, nogostup i zelene površine. Sve su parcele u poslovnoj zoni Istok prodane, uz povoljne uvjete koje je pružio Grad Bjelovar, poput djelomičnog smanjenja plaćanja komunalnog doprinosa, povoljne cijene kupnje zemljišta i sl. Trenutno u zoni djeluje 12 poduzetnika koji ukupno zapošljavaju 143 osobe.